Symulator Pierwszej Pomocy

Dla osób indywidualnych, szkół oraz ośrodków szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

 

Wirtualny świat pierwszej pomocy.

Symulator Pierwszej Pomocy to część wirtualnego świata World of Rescue, która dedykowana jest dla wszystkich osób indywidualnych oraz szkół
i ośrodków szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Wirtualny świat pierwszej pomocy dedykowany jest zarówno dla osób niezwiązanych zawodowo
z ratownictwem, jak i dla osób które na co dzień wykonują zadania związane
z udzielaniem pierwszej pomocy.

Dzięki symulatorowi wcielisz się wirtualną postać ratownika ADAMA, który
w wirtualnym świecie podejmuje działania związane z udzielaniem pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Przystępując do symulacji otrzymujesz opis zdarzenia, a następnie przechodzisz do wykonania zadania. Do swojej dyspozycji masz wirtualny sprzęt, a intuicyjne interfejsy pozwalają na wykonanie czynności przy wirtualnych poszkodowanych.

Będąc ratownikiem ADAMEM możesz swobodnie poruszać się na miejscu zdarzenia w celu odnalezienia wszystkich osób, które wymagają udzielenia pomocy. ADAM ma do dyspozycji wirtualny telefon oraz apteczkę pierwszej pomocy. Posiada możliwość rozmowy z poszkodowanym jeśli zaistnieje taka potrzeba a jeśli jest w pobliżu defibrylator AED również posiada możliwość jego użycia.

Na koniec każdej symulacji otrzymujesz wynik będący podsumowaniem Twoich działań.

Pamiętaj!
Tylko pierwszy wynik danego scenariusza trafia do rankingów (scenariusza oraz globalnego). Rankingi dostępne są w symulatorze.

Dostępne są dwa rodzaje licencji:

  1. World Of Rescue BASIC - dedykowana dla osób indywidualnych
    (dostępna w sklepie)
  2. World Of Rescue BACIS PLUS - dedykowana dla szkół i ośrodków szkolenia (dostępna tylko na zamówienie).

Jeśli masz pytania wypełnij ten formularz